THL-MNL-T4-6031.7590-I Mori Seiki60-W31.75 3-Pos. Boring Bar Tool Holder T4 - MORI SEIKI NL

  • $1,025.00


- BMT60 ( NL1500/2000/2500/3000)

◎ Suitable for MORI SEIKI NL1500/2000/2500/3000