THL-MNL-T3-6025.460 Mori Seiki60-W25.4 3-Pos. Boring Bar Tool Holder T3 - MORI SEIKI NL

  • $919.00


- BMT60 ( NL1500/2000/2500/3000)

◎ Suitable for MORI SEIKI NL1500/2000/2500/3000